Thứ Tư -22 - Tháng Mười Một - 2017

Tướng khắc chế

Tướng khắc chế liên minh huyền thoại giúp các bạn có cái nhìn bao quát về khắc chế tướng giúp các bạn lựa chọn được những vị tướng khắc chế và leo rank tốt hơn.